Τιμολόγηση

Η Βασική Συνδρομή στο Music2Deal είναι εντελώς δωρεάν. Αλλά μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα μιας Premium Συνδρομής είτε με την αγορά πόνρων είτε προσκαλώντας φίλους της μουσικής βιομηχανίας να συμμετάσχουν στο Music2Deal.

Features Βασική Premium Premium Plus Premium Executive
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ Μέσω Αναβάθμισης Μέσω Αναβάθμισης Μέσω Αναβάθμισης
Price
το μήνα, 100 Πόντους = 1,00 USD
δωρεάν 500 Πόντους 1500 Πόντους 2500 Πόντους
Offers
Maximum number of music offers
1 5 25 50
Want
Maximum number of wants
10 20 50 100
Message System
Send messages to anyone on Music2Deal
Ranking
The position of your profile, offers and wants in search results
Normal Ranking Good Ranking Top Ranking Best Ranking
Matching
Matching your profile, offers and wants to the ones of other users
Limited *
Show users who liked your profile
Limited *
Show last visitors
Limited *
Premium search
Get up to 5 more search filters
Premium Icon
Special icon on your profile, in search results and Top 5
Favorites
Save interesting users and music offers as favorites
Video
Included with each music offer
Statistic
Statistics for your profile
Contact-Settings
Select which member can send messages and friendship requests to you depending on the kind of their business
Visible state
The ability to show your music and wants only to your business friends
Friend Filter
This filter helps you to organize your network
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ Μέσω Αναβάθμισης Μέσω Αναβάθμισης Μέσω Αναβάθμισης

Limited * = Only the first two members will be displayed completely. Others will be shown without picture and their profile will not be linked.