Mencari penyanyi atau vokalis untuk rakaman studio atau persembahan live

Mencari kualiti suara yang sempurna? Anda telah menghampiri mereka! Gunakan tool carian (di atas) untuk mencari apa yang anda kehendaki dan pastikan anda mencari dulu di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran-tawaran terbaru

 • Dominik Heinz
 • Peter Saltzman
 • Viddoce
 • Dominic
 • Anna-Maria Miguel
 • Cherry Tigris
 • Doreen Vail
 • Umair Jaswal
 • Robyn
 • TINA LARISSA
 • Jasmin Pearl
 • D´mia
 • Andrea Live
 • Robyn
 • Dominik Heinz
 • Mark Daly

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Singer female wanted
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:

Top5 Penawaran vokalis

1
2
3

Top5 Vokalis dikehendaki