Mencari penyanyi atau vokalis untuk rakaman studio atau persembahan live

Mencari kualiti suara yang sempurna? Anda telah menghampiri mereka! Gunakan tool carian (di atas) untuk mencari apa yang anda kehendaki dan pastikan anda mencari dulu di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran-tawaran terbaru

 • Mike Longhelt
 • Geoff Rotunno
 • Foxy Vibe
 • Raymond Coats
 • Trace Vanice
 • Dominik Heinz
 • Peter Saltzman
 • Viddoce
 • Margie
 • Robin West
 • Wioleta Kościńska
 • Piapi
 • Letícia Dias
 • Mike Longhelt
 • Robin West
 • jagganath pore

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Female rapper
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • searching vocal
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:

Top5 Penawaran vokalis

1
2
3
4
5

Top5 Vokalis dikehendaki

1