Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
German Schlager
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Pop  

Το προφίλ μου

I'm a well-experienced songwriter - composing songs for 10 years. I've a special knowledge about vocal qualifications.I've done a lot of studio works with singers - also professional one. Composing romantic melodies is what I love most of all. Besides that I find groovy arrangements very important.

Εταιρικό προφίλ

Zobel-Music is producing Demos of pop-songs with a strong melody. See more at my website www.songwriter-hamburg.de/