Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Publisher
Κύριο είδος
Unclassifiable
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Distribution  
Δευτερεύον είδος
World  

Το προφίλ μου

I am a Visionary & Ambitious that Creator and entrepreneur that is set to revolutionise an entire an industry. I am an industrialist and innovator and am on the course to pioneer the way in which we experience music. Amongst other things I am : *Talent Manager, some of the talent I've worked with and still do: - Sho Dem (Dance Crew) - Sho Dem Jr (Dance Crew) - Aqeelah (Artist) - Von Reilly (Producer) * DJ *Event Organiser *Musicpreneur *A Billionaire Be successful, contact me!

Εταιρικό προφίλ

The Best So Far Group is a synergistic network of companies whose activities include: - Publishing - Distribution (Digital) - Artist & Talent Management - Branding & Design - Events - Music Management - Music Production