Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Indie
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Rock  

Το προφίλ μου

iiii

Εταιρικό προφίλ