Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Country
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Pop  

Το προφίλ μου

I'm a writer making very positive, and defined connections in, and outside of Nashville. If you are an artist who is looking for high quality, non-cover tunes to record, listen to some of my songs here on the player. If you are interested in any of them contact me at the email address listed below. Likewise, if you are an artist, or writer who is serious about making good music, and would like to try some co-writing to that end, contact me at the email address listed below. Thanks, Donna dutchessdnn@gmail.com

Εταιρικό προφίλ