Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Booking
Κύριο είδος
Blues
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer  
Δευτερεύον είδος
Jazz  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ