Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Film Producer
Κύριο είδος
Pop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Business Services  
Δευτερεύον είδος
Rock & Roll  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ