Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Management
Κύριο είδος
Hip-Hop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Business Services  
Δευτερεύον είδος
Instrumental  

Το προφίλ μου

Hello my name is Faheem Smith and my passion in life is working with music creators of all kind. I also like to travel, eat at new restaurants and go on adventures to name a few of my past times. Please don't hesitate to reach out and say hello.

Εταιρικό προφίλ