Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Radio
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   French  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Distribution   Promotion   Vocalist   lyricist   Singer Songwriter   DJ  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Music Director/DJ/Audio Engineer/ Song writer/ English-French translator.

Εταιρικό προφίλ

Do you have a new single you would love to add on our playlist to give it some Exposure? Our playlist currently gets 5,000 hits every hour, we've the stats to back it up. Your song is heard by thousands of listeners each day, the probability of gaining new fans and exposure to your songs increases exponentially. You'll amazed at the feedbacks you'll get from our listeners. The playlist space is limited! You can drop your song at Vincentel@rsu-radio.com for Airplay.