Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

https://play.spotify.com/artist/7yWmkd5z1QSl2ytrcWYJ9f https://www.youtube.com/channel/UCqAJBXMB5syFhw6wdJDhDIw www.facebook.com/rstatkeviciute

Εταιρικό προφίλ