Perfil

Actividad principal
músico
Género
Language skills
Español   Inglés  
Sub-actividades
Media   Concert Promoter   Promotion  
Sub-género
Funk   Experimental   Rock & Roll   Rock   Alternative  

Perfil personal

Perfil de la empresa