Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
English   Spanish  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Record Label   Music Producer   lyricist   Artist  
Δευτερεύον είδος
Rock   Rock & Roll   Metal   Instrumental   Alternative   Blues  

Το προφίλ μου

Song writer, music and lirycs. Rock, alternative, metal, heavy, ballads. If you have music and an idea, and your looking for convert them on song, I'll be glad to colaborate with you with lirycs and/or arrangements (spanish or english). If you're interested in our songs, we can agreed the rights transfer.

Εταιρικό προφίλ

Sed Infinita (Infinite Thirstiness). Band, Record & Production Studio.