Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
English   Spanish  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   lyricist   Music Producer   Record Label  
Δευτερεύον είδος
Alternative   Blues   Metal   Instrumental   Rock   Rock & Roll  

Το προφίλ μου

Song writer, music and lirycs. Rock, alternative, metal, heavy, ballads. If you have music and an idea, and your looking for convert them on song, I'll be glad to colaborate with you with lirycs and/or arrangements (spanish or english). If you're interested in our songs, we can agreed the rights transfer.

Εταιρικό προφίλ

Sed Infinita (Infinite Thirstiness). Band, Record & Production Studio.