Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Spanish   English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Record Label   Artist   Music Producer   lyricist  
Δευτερεύον είδος
Blues   Rock   Alternative   Metal   Rock & Roll   Instrumental  

Το προφίλ μου

Song writer, music and lirycs. Rock, alternative, metal, heavy, ballads. If you have music and an idea, and your looking for convert them on song, I'll be glad to colaborate with you with lirycs and/or arrangements (spanish or english). If you're interested in our songs, we can agreed the rights transfer.

Εταιρικό προφίλ

Sed Infinita (Infinite Thirstiness). Band, Record & Production Studio.