Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Spanish   English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer   Record Label   Artist   lyricist  
Δευτερεύον είδος
Instrumental   Blues   Rock & Roll   Rock   Metal   Alternative  

Το προφίλ μου

Song writer, music and lirycs. Rock, alternative, metal, heavy, ballads. If you have music and an idea, and your looking for convert them on song, I'll be glad to colaborate with you with lirycs and/or arrangements (spanish or english). If you're interested in our songs, we can agreed the rights transfer.

Εταιρικό προφίλ

Sed Infinita (Infinite Thirstiness). Band, Record & Production Studio.