Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Media
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   Japanese  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Digital & Mobile  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

sales for 3 years, M&A for 3 years, and joined PAGE ONE as a CEO. We're running the biggest lyrics search service "Uta-Net" in Japan.

Εταιρικό προφίλ

running one of the biggest lyrics search service “Uta-Net” in Japan