Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Indie
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Pop  

Το προφίλ μου

I'm an Artist, Songwriter, Composer and Music Journalist with years of experience in the music industry as well as finishing my Bachelor's degree in Music. Hailing from South Africa, I studied music from a young age, classically and contemporary vocally trained, I also was in various local drama theatre productions. I now live and work in London and would like to gain more contacts in helping develop my personal brand and artistry.

Εταιρικό προφίλ