Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Mark Parr is a songwriter/musician based in Hove on the South Coast of the UK. He plays the guitar, bass and keyboards/piano. He can write music in many different styles ranging from classical, electronic, pop, rock, ambient and many, many more. With every song he writes he incorporates a catchy, memorable melody and hooks to engage the listener. Each song will take you on a journey as you listen.

Εταιρικό προφίλ