Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος
Children's Music  

Το προφίλ μου

freelance artist

Εταιρικό προφίλ