Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Blues  

Το προφίλ μου

All guitars, bass and music. Lyrics by Simon Mitchell and Thomas Miedaner.

Εταιρικό προφίλ

Band The Cross Keys with groovy handmade songs.