Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Record Label  
Δευτερεύον είδος
Punk   Oldies   Country   Instrumental   Metal   Children's Music   Rock & Roll   Alternative   R&B   German Schlager   Blues   Reggae   Brit-Pop   Dance Electronica   Soundtrack   Jingles   House   Pop   Rock   Folk   Soul  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ