Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Publisher
Κύριο είδος
Unclassifiable
Language skills
German   English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter   Music Producer   other   Publisher   Record Label  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Andreas Lautner Director A&R / Digital Media Marc Buehler Director Sales-Marketing TV & Film Markus Wenzel - Managing Director

Εταιρικό προφίλ

Premium Production Music with worldwide dependances. Universal Publishing Production Music owns more than 300.000 tracks available for licensing worldwide without timelimit