Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Publisher
Κύριο είδος
Unclassifiable
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Record Label   Music Producer   Songwriter   Publisher   other  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Andreas Lautner Director A&R / Digital Media Marc Buehler Director Sales-Marketing TV & Film Markus Wenzel - Managing Director

Εταιρικό προφίλ

Premium Production Music with worldwide dependances. Universal Publishing Production Music owns more than 300.000 tracks available for licensing worldwide without timelimit