Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
lyricist
Κύριο είδος
Pop
Language skills
German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Rock  

Το προφίλ μου

The songwriter lives in a small, idyllic town on the middle course of the Elbe in the east of Saxony-Anhalt. She likes small pubs, watching people in the babble of voices, laughing and serious faces, inspiring storytellers and interested listeners and exchanging gazes with the disinterested ... Often - in addition to her own experiences - this is the source for thoughtful, but also cheerful and sad, but also Happy lyrics - mostly in parallel with melody - to develop ideas or to write them down immediately. Songwriting in German, different genres, across all genres - only texts (already large selection available) - Texts freely according to your topics - Texts including melody - Texts on your given melody - German texts on English originals

Εταιρικό προφίλ