Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Booking
Κύριο είδος
Indie
Language skills
English   Russian   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Composer   Songwriter   DJ  
Δευτερεύον είδος
Latin   House   Blues   World   Unclassifiable   Instrumental   Jazz  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ