Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
English   Italian   German   French  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Education  
Δευτερεύον είδος
Rock   Pop  

Το προφίλ μου

This is my new beginning - musically. I am a student of the University of the Arts in Bern and graduate the degree course MAS Pop & Rock. For exercise purposes, I am very interested to sonwriting orders and also to songwriting teams. My songs are from pop to rock, personal and honest. At the moment I play music alone at home. I do not see myself as a singer, but as a songwriter. So if there is interest in my songs or in participating to write songs together. Here I am. Finally, I would also like criticism. Please let me know.

Εταιρικό προφίλ