Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Media
Κύριο είδος
Musical
Language skills
French  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

My name is Clément Morin, Canada, Quebec.I have always been passionate about music and radio program.I decided to combine these 2 interests in the project: on the air the artist. .This project is a site and an internet radio for local artists from all over the world

Εταιρικό προφίλ

This project is a site and an internet radio for local artists from all over the world