Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Classical
Language skills
French  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist  
Δευτερεύον είδος
Jazz  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ