Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

I´am songwriter, music producer and I own one of the leading studios in Austria/Europe. I have produced a lot of music for commercials an have won so fara Finalist Certificate at the New York Festivals, Montreux an Cannes and a lot of other awards in the advertising industry.

Εταιρικό προφίλ

C.I.S. Records is an independent label and publisher with an own rcording studio in Vienna/ Austria. Also there is our partner company SteinHof Vienna, one of the leading studios in Austria. (www.steinhof.at) As an indie C.I.S. releases mainly own productions and productions of our partners. Artsits of C.I.S. are THISHA and the new austrian fun rock band ROKITANSKY.