Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Country
Language skills
English   Italian   German   other  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Film/TV   Music Producer   Record Label  
Δευτερεύον είδος
German Schlager  

Εταιρικό προφίλ

Entertainment, composer, songwriter, producer music-video-clips, radio host radio-112.de

Το προφίλ μου

composer, entertainer, producer, indie label, first producer of music-clips in Germany, based in Hamburg.