κοινοποίηση
Adeboye Kotun
  • Management
  • Nigeria
Κύρια δραστηριότητα
Management
Κύριο είδος
Hip-Hop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Distribution  
Δευτερεύον είδος
R&B  

Γίνετε ένα Music2Deal μέλος για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης και να βρείτε ό,τι ψάχνεται!